,,Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.”

 

Robert Kiyosaki

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 

 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych.
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
 • Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku.
 • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.
 • Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami usług.
 • Bieżące monitorowanie liczby osób zamieszkujących dany lokal.
 • Obsługa techniczna
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.
 • Zlecanie okresowych przeglądów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą.
 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.
 • Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku.
 • Bieżące informowanie Zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.
OBSŁUGA KSIĘGOWO - FINANSOWA

 

 • Prowadzenie księgowości na licencji jednego z najlepszych programów        w kraju.
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.
 • Prowadzenie rachunku bankowego Klienta.
 • Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dostęp przez Internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu.
 • Windykacja należności.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
 • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.
 • Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
 • Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.
USŁUGI DODATKOWE

 

 • Współpracujemy z Kancelariami Prawnymi specjalizującymi się w problematyce wspólnot mieszkaniowych i budownictwa mieszkaniowego, skutecznie egzekwując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi oraz windykując zaległe należności. Korzystamy z doświadczeń architektów, inspektorów nadzoru i kierowników budowy przy definiowaniu usterek i planów remontowo – inwestycyjnych

 

Administracja i zarządzanie nieruchomościami pabianice